पार्थना विनाको एउटा इसाई हुनु भनेको चाहीँ श्वासप्रश्वास विना जिवित रहनुभन्दा असम्भव कुरा हो । – मार्टिन लुथर - Is A Faith Based Blog
भनाईहरु
Trending

पार्थना विनाको एउटा इसाई हुनु भनेको चाहीँ श्वासप्रश्वास विना जिवित रहनुभन्दा असम्भव कुरा हो । – मार्टिन लुथर

हामीले प्रत्येक दिन सुसमाचार सुन्न जरुरी छ, किनभने हामीले यसलाई प्रत्येक दिन बिसन्छौँ । – मार्टिन लुथर

परमेश्वरलाई तिम्रो असल कामहरुको आवश्वकता छैन तर तिम्रो छिमेकीहरुलाई चाहीन्छ । – मार्टिन लुथर

जब मैले आफूले आफूलाई हेरे मैले देखिन कि म बचाइन सक्छु तर जब मैले क्रूसलाई हेर्छु म देख्दिन कि म कसरी हराउन सक्छु । – मार्टिन  लुथर

परमेश्वरले सुसचारलाई केवल बाइबलमा मात्र लेख्नुभएको छैन तर रुखहरुमा र फूलहरुमा र बादलमा अनी ताराहरुमा पनि लेख्नुभएको छ । – मार्टिन लुथर

पार्थना विनाको एउटा इसाई हुनु भनेको चाहीँ श्वासप्रश्वास विना जिवित रहनुभन्दा असम्भव कुरा हो । – मार्टिन  लुथर

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button