प्रार्थना चाहीँ विश्वासको मुख्य अभ्यास हो । – जोन क्याल्भिन - Is A Faith Based Blog
भनाईहरु
Trending

प्रार्थना चाहीँ विश्वासको मुख्य अभ्यास हो । – जोन क्याल्भिन

एउटा कुकुर त भुक्छ जब उसको मालिकमाथी आक्रमण हुन्छ, म कायर हुनेछु यदि मैले परमेश्वरको सत्यतामाथी आक्रमण भएको देख्दा पनी म चुपचाप बसे भने – जोन क्याल्भिन

जब बाइबल बोल्छ, परमेश्वर बोल्नुहुन्छ । – जोन क्याल्भिन

साँचो बौद्धिकताको शुरु नै नम्रता हो । – जोन क्याल्भिन

मैले सबै कुरा ख्रीष्टको निम्ति दिएँ, मैले के पाए त ? ख्रीष्टमा सबै कुरा पाए । – जोन क्याल्भिन

प्रार्थना चाहीँ विश्वासको मुख्य अभ्यास हो । – जोन क्याल्भिन

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button