येशू ख्रीष्ट जन्मिनुको ५ कारणहरु यस्ता छन् । - Is A Faith Based Blog
आलेख
Trending

येशू ख्रीष्ट जन्मिनुको ५ कारणहरु यस्ता छन् ।

१.येशू मानिसजातिको पापको कारण जन्मनुपर्‍यो।

परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो र उनीहरूलाई एक सुन्दर वातावरणमा राख्नुभयो जसले उनीहरूको हरेक आवश्यकता पूरा गर्‍यो। अदनको बगैंचामा हाम्रा मौलिक मानव आमाबाबुले खाना प्रशस्त, पशुपालन र मायालु शिक्षक परमेश्वर आफैले उनीहरूलाई साथमा भेट्टाए र उनीहरूलाई जान्न आवश्यक सबै कुरा सिकाए।

यदि आदम र हव्वाले परमेश्वरको आज्ञा मानेका भए, तिनीहरूले मृत्यु र अमरत्वबीचको भिन्नता हटाउन सक्थेस तिनीहरूसँग जीवनको रूखमा पहुँच थियो।

तिनीहरूको निम्ती सबै कुरा फाइदा थिए, त्यसोभए के गलत भयो ? तिनीहरूले पाप गरे। तिनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा उलङ्घन गरे।

परमेश्वरले हाम्रा मौलिक मानव आमाबाबुलाई स्वतन्त्र छनौटको उपहार दिनुभयो। उहाँले उनीहरूको आज्ञा पालन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने क्षमता दिनुभयो र तिनीहरूले त्यो छाप छोडे। परमेश्वरले शैतानलाई सर्पको रूपमा मानिसजातिको लागि परमेश्वरको इच्छा बिगार्न अनुमति दिनुभयो उत्पती ३ः१–४ शैतानले हव्वाको व्यर्थतामा अपील गर्‍यो र उनी आफै परमेश्वर जस्तै हुन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै ूअसल र खराबू जान्दछन्  पद ५

शैतानले एउटा झूट बोलेर हव्वालाई भन्यो, उनले कुनै पनि कुराको लागि परमेश्वरमा भर पर्नु पर्दैन। शैतानले हव्वालाई तत्काल तृप्ति प्रदान गर्दै मुक्तिदाताको रूपमा प्रस्तुत गर्यो। हव्वाले आफ्नो व्यर्थको लागि यस्तो अपील गरेर स्वेच्छाले धोका खाइन्, यसकारण उनले निषेधित फल खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि त्यही फल दिईन। आदमले पनि असल र खराबको ज्ञानको रूखको फल खाए पद ६

शैतानले आदम र हव्वालाई धोका दिएको कारण किन ख्रीष्ट जन्मनुपर्थ्यो ? मुक्तिदाता जन्मनुपर्‍यो किनभने आदम र हव्वाको पाप पछि मानिसजाति सदाको लागि हराउने थियो ( परमेश्वरबाट अलग पारिएको थियो )

२.येशू जन्मनुपर्‍यो किनभने परमेश्वर मानव चरित्रमा आफ्नो चरित्र प्रकट गर्न चाहनुहुन्थ्यो।

परमेश्वर आफ्नो धार्मिक चरित्र आदम र हव्वा र सबै मानिससामु प्रकट गर्न चाहानुहुन्छ ताकि तिनीहरू दिमाग र आत्मामा उहाँजस्तै  हुन सकून्।

परमेश्वरले हाम्रा दुई मूल आमाबाबुलाई आफ्नै आफ्नै छविमा सृष्टि गर्नुभयो ( उत्पती १ः२६–२७, उत्पती २ः७ ) यसै आधारमा, परमेश्वरले तिनीहरूलाई स्वतन्त्र इच्छा प्रयोग गर्न निर्देशन दनुभयो । ताकि उहाँ तिनीहरूलाई भलाई र खराबको प्रकटकर्ताको रूपमा हेर्न आग्रह गर्नुभयो। परमेश्वरले आदम र हव्वालाई उहाँको ईश्वरीय बुद्धि प्रयोग गर्ने अवसर दिनुभयो।

दुःखको कुरा, आदम र हव्वा झूटको पिता शैतानको पछि लागे र दुबैले असल र खराबको ज्ञानको रूख खाए। यो गलत छनौट, उनीहरूले सृष्टिकर्ता बिरूद्धको विद्रोहले उहाँसँगको उनीहरूको घनिष्ट सम्बन्ध बिच्छेद बनायो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई अदनको बगैंचाबाट बाहिर निकाल्नुभयो, जीवनको रूखमा उनीहरूको पहुँचलाई काटेर छोड्नुभयो जुन परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रतीक थियो । उत्पत्ति३ः२२–२३

मानिसजातिलाई आफ्नो चरित्र प्रकट गर्ने ईश्वरको चाहनाले किन येशू जन्मनुपर्‍यो? येशू जन्मनुपर्‍यो किनभने आदम र हव्वा उनीहरूको जीवनमा उहाँको महिमा गर्ने परमेश्वरको आज्ञा पूरा गर्न असफल भए। यो हजारौं वर्ष पछि, परमेश्वरको पुत्रको लागि छोडियो, अन्ततः मानिसका लागि परमेश्वरको चरित्र र उद्देश्यको ईश्वरीय प्रकाश पूरा गर्न उहाँ आउनुभयो ।

३.एक सिद्ध बलिदान मार्फत मानवजातिको पाप हटाउन येशू जन्मनुपर्‍यो।

नोह र कुलपिताहरू — अब्राहाम, इसहाक र याकूबले परमेश्वरलाई बलिहरू चढाए। विश्वासयोग्यका पिता अब्राहामले विश्वास र आज्ञाकारिताको परीक्षाको रूपमा आफ्नो छोरा इसहाकलाई बलिदान चढाउनू भनेर परमेश्वरले उनलाई आग्रह गर्नुभयो। यद्यपि परमेश्वरले अब्राहमलाई वास्तवमै त्यसबाट हिंड्नबाट रोक्नुभयो तर अब्राहमले आफ्नो छोरालाई त्याग्न चाहेको परमेश्वर पिताको भूमिकाको पूर्वचित्रण थियो, जसले ूसंसारलाई यत्ति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि उहाँ आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई दिनुभयोू हाम्रा पापहरूको निम्ति बलिदानको रूपमा। यूहन्ना ३ः१६ इसहाक, कुनै प्रतिरोध नगरी, येशूका अग्रदूत थिए, जसले स्वेच्छाले र आज्ञाकारी भई संसारको पापको लागि आफ्नो जीवनको रगत अर्पण गर्नुभयो।

येशूको जन्मभन्दा सयौं वर्ष अघि, परमेश्वरले आफ्ना सेवक मोशामार्फत धार्मिक प्रणाली प्रकट गर्नुभयो जसमा पशु बलिहरू र भेटीहरू थिए। ूतिनीहरूले मलाई एउटा मन्दिर बनाउँन म  तिनीहरू माझ बास गर्न सकूँ। मैले भनेको कुरा अनुसार तिमी बासस्थानको नमुना अनुसार तिमीले यसलाई बनाउनु पर्छ । प्रस्थान २५ः८–९

यस समयमा परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई उजाडस्थानमा, पवित्र पाल, मन्दिरको अग्रदूत थियो। परमेश्वरले आफ्नो महिमाले बासस्थान भर्नुभयो । प्रस्थान ४०ः३४–३५ यस पार्थिव पालमा रहेको परमेश्वरको आत्माले इस्रायलीहरुको  मन र हृदयमा पवित्र आत्माको वासस्थानलाई औंल्यायो।

सिद्ध बलिदानको आवश्यकताको अर्थ किन येशू जन्मनुपर्‍यो ? किनभने पहिले शारीरिक बलिहरू असिद्ध थिए। उनीहरूले पापको दण्ड हटाउन सकेनन् हिब्रू १०ः४

परमेश्वरले इस्रायलीहरूलाई बलिदानको आवश्यकताको बारेमा निर्देशन दिनुभयो, तर तिनीहरूसँग केवल अन्तिम बलिदानको शारीरिक अग्रदूतहरूको पहुँच थियो जुन पछि ख्रीष्टको रूपमा आउनेछ। परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई पशु बलिहरूको शारीरिक रीतिथितिमा भाग लिनको लागि निर्देशन दिनुभयो किनकि ती मानिसहरूका पापहरू हटाउन पर्याप्त थिएन, तर उनीहरूले सिकाएका पाठहरूको कारण ( बलिदानहरू मानिसजातिको पापका कारण आवश्यक थिए।

येशू जन्मनुपर्‍यो किनभने, सिद्ध बलिदान विना  मानवजाती बर्बाद भएको थियो।

४.येशू मानिसजातिको लागि मध्यस्थकर्ताको रूपमा जन्मनुपर्‍यो।

येशू नयाँ करारको मध्यस्थ हुनुहुन्छ। नयाँ करार अन्तर्गत, लेवी पुजारीको पुजारीहरूको बलिलाई येशू आफैले अन्तिम बलिदान दिनुभयो। ूतर अब उहाँले अझ उत्कृष्ट सेवा पाउनुभएको छ, किनकि उहाँ उत्तम करारका मध्यस्थ हुनुहुन्छ, जुन उत्तम प्रतिज्ञाहरूमा स्थापित भएको थियो । हिब्रू ८ः६

तर नयाँ करारका शर्तहरू के थिए ? परमेश्वरले यो व्याख्या गर्नुभयो, ूत्यो करार यही हो जुन दिन पछि म इस्राएलका घरहरूसँग गर्नेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ

म आफ्नो करार तिनका मनमा हालिदिनेछु। म आफ्नो करार तिनका हृदयमा लेखिदिनेछु। र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु, र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् । हिब्रू ८ः१० यर्मिया ३१ः ३३

नयाँ करारका शर्तहरू अनुसार विश्वासीको हृदयमा लेखिएको व्यवस्था भनेको परमेश्वरको अपरिवर्तनीय आत्मीक व्यवस्था हो। पावलले लेखेका थिए कि दस आज्ञाले सारांशमा लेखिएको यो व्यवस्था ूपवित्र हो, र आज्ञा पवित्र र न्याय र राम्रो हो। किनकि हामीलाई थाहा छ कि व्यवस्था आत्मिक छ।  रोमी ७ः १२–१४ यो कानून करार सम्झौताको आधारको रूपमा कार्य गर्दछ। भजनसङ्ग्रह १९ः७ ले हामीलाई भन्छ कि ूप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, आत्मालाई रूपान्तरण गर्ने।

येशू परमेश्वर र मानिसजाति बीचको मध्यस्थ हुनुहुन्छ भन्ने बुझाइले हामीलाई यो बुझ्न सजिलो बनाउँदछ कि ख्रीष्टको सेवकाई लेवी पुजारीको भन्दा उच्च तहको हो।

यस बुझाइले विश्वासीलाई उसको अन्तस्करणलाई मृत कामबाट शुद्ध गर्न जीवित  परमेश्वरको सेवा गर्न दिन्छ। हिब्रू ९ः१४ नयाँ करारका शर्तहरू स्वीकृत भएपछि, विश्वासी पवित्र आत्माको शक्तिले भरिएको हुन्छ ताकि परमेश्वरले विश्वासीको हृदयमा र दिमागमा आफ्ना नियमहरू लेख्न सक्नुहुनेछ हिब्रु ८ः८

मध्यस्थकर्ताको आवश्यकताको अर्थ किन येशू जन्मनुपर्दछ ? किनकि पुरानो नियममा लेखिए अनुसार लेवीहरूले बोक्ने पूजाहारीगिरी अपूर्ण थियो। यो केवल एक अग्रदूत थियो। येशू जन्मनु भएको थियो किनकि मानिसजातिको उद्धारको लागि त्यो भन्दा असल बलिदान चाहिन्छ ।

५. प्रतिज्ञा गरिएको अब्राहमको सन्तान प्रदान गर्न येशू जन्मनुपर्‍यो।

परमेश्वरले अब्राहमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उनको (अब्राहमको) सन्तान वा वंशबाट संसारका सबै जातिहरूले आशिष पाउनेछन् उत्पत्ति २२ः१८ गलाती ३ः१४–१६
परमेश्वर र उहाँको नाममा विश्वासका माध्यमबाट, सबै राष्ट्रका मानिसहरूले परमेश्वरको कृपा, क्षमा र परमेश्वर पितासँग मेलमिलापमा पहुँच गर्दछन्। परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न । प्रेरित १०ः३४ वास्तवमा, उद्धारको उहाँको योजनामा ​​सबै जातिहरू, सबै राष्ट्रिय र जातीय समूहहरूका सबै मानिसहरू सामेल छन्। ूत्यहाँ यहूदी वा ग्रीक छैन, त्यहाँ न दास छ न स्वतन्त्र छ, न त पुरुष नै छ न त कुनै स्त्री नै छ किनकि तपाईंहरू सबै येशू ख्रीष्टमा एक हुनुहुन्छ। गलाती ३ः२८–२९

यहाँ मुख्य शब्द उत्तराधिकारी हो। ख्रीष्टद्वारा, विश्वासीहरू परमेश्वरका छोरा हुन्छन् रोमी ८ः१४ ूअनि यदि बच्चाहरू, त्यसो भए परमेश्वरको उत्तराधिकारी हुन् र ख्रीष्टसँग संयुक्त उत्तराधिकारी। रोमी ८ः१७
पुरानो करार अन्तर्गत, परमेश्वरले अन्य राष्ट्रहरूको लागि उदाहरण बसाल्न एक शारीरिक मानिस, इस्राएल, छान्नुभयो । व्यवस्था ४ः ५–८
इजरायल, मानवअधिकारको कमजोरीको बिषयमा परिवर्तित र असफल भएको छ। तर इस्रायलीहरू एक परिवर्तित, आत्मीक इजरायलका अग्रदूतहरू थिए जसमा हरेक जाति र राष्ट्रियताका विश्वासीहरू थिए । गलाती ३ः २७–२९ गलाती ६ः१५–१६ रोमी २ः२८–२९
इस्राएलको सन्तानको प्रतिज्ञा गरिएको आत्मीक पूर्ति प्रदान गर्न येशू जन्मनुपर्‍यो। येशू, एकदम उपयुक्त, अब्राहामको शाब्दिक, शारीरिक वंशज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अब्राहामको सन्तान हुनुहुन्थ्यो, जसद्वारा संसारका सबै राष्ट्रहरूले आशिष पाउनेछन्।

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button