हाम्रो कर्तव्य भनेको बाइबलले जे सिकाउछ त्यसमा विश्वास गर्नू र त्यही कुरा सिकाउनु हो तर हामीलाई के मन लाग्छ त्यो सिकाउनु होइन । - आर.सि.पावल - Is A Faith Based Blog
भनाईहरु

हाम्रो कर्तव्य भनेको बाइबलले जे सिकाउछ त्यसमा विश्वास गर्नू र त्यही कुरा सिकाउनु हो तर हामीलाई के मन लाग्छ त्यो सिकाउनु होइन । – आर.सि.पावल

हाम्रो कर्तव्य भनेको बाइबलले जे सिकाउछ त्यसमा विश्वास गर्नू र त्यही कुरा सिकाउनु हो तर हामीलाई के मन लाग्छ त्यो सिकाउनु होइन । – आर सि पावल

मलाई लाग्छ आजको मण्डलीमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको लगभग कोही पनी विश्वास गर्दैन की परमेश्वरले उहाँको शक्ती बाइबलमा लगानी गर्नुहुन्छ । तर हरेकले खोजिरहेका छन कार्यक्रममा, टेक्निक्समा, कुनैपनी र हरेक कुरामा बाहेक जहाँ परमेश्वरले आफ्नो वचन राख्नुभएको छ । –आर सि पावल

एउटै मात्र कारण छ किन म ख्रीष्टियान भए किनभने म चाहीँ परमेश्वर पिता बाट उहाँको पुत्रको निम्ति उपहार हुँ । अरु कुनै कारणले वा मैले गरेको कुराले होइन । –आर सि पावल

परमेश्वरले खराब परिस्थीती हाम्रो जिवनमा हामीलाई शुद्ध गर्नको निम्ति आउन दिनुहुन्छ, ताकी यसले हामीलाई परमेश्वरमा धेरै भन्दा धेरै भर पर्न सिकाओस । –आर.सि.पावल

आराधना अविश्वासी वा विश्वासीहरुलाई खुशी पार्ने तरिकाले तयार गर्नु हुदैन तर आराधना परमेश्वरलाई खुशी पार्ने उद्देश्यले तयार पार्नुपर्दछ । –आर.सि.पावल

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button