येशू ख्रिष्टको जन्मबारे गरिएका ९ भविष्यवाणी अनि ति पूरा भएका ।
आलेख
Trending

येशू ख्रिष्टको जन्मबारे गरिएका ९ भविष्यवाणी अनि ति पूरा भएका ।

१ येशु ख्रिष्ट जन्मदेखी नै शक्ती, शान्ती र आत्माले भरिपुर्ण हुनुहुन्थ्यो ।

भविष्यवाणी

किनभने हाम्रा निम्‍ति एक जना बालकको जन्‍म भएको छ। हाम्रा निम्‍ति एक जना छोरो दिइएको छ। शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्‍मका सल्‍लाहकार, शक्तिशाली परमेश्‍वर, अनन्‍तका पिता, शान्‍तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। यशैया ९ः६

परमप्रभु परमेश्‍वरका आत्‍मा ममाथि छ,

किनभने गरीबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्‍ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिएकाहरूको हृदयलाई बाँध्‍न, कैदमा परेकाहरूलाई स्‍वतन्‍त्रता दिन र बन्‍धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनुभएको छ। यशैया ६१ः१

भविष्यवाणि पुरा भएको

“परमप्रभुका आत्‍मा ममाथि छ,

किनभने गरीबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्‍ति

उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ।

कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न,

र अन्‍धाहरूलाई दृष्‍टि दिन,

थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्‍वतन्‍त्र गराउनका निम्‍ति लुका ४ः१८१०.

२ येशु ख्रिष्ट कन्या द्धारा जन्मिनुहुनेछ ।

भविष्यवाणी

यसैकारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्‍ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्‍याले गर्भधारण गर्नेछिन्, र तिनले एउटा पुत्र जन्‍माउनेछिन्, र उहाँको नाउँ इम्‍मानुएल राखिनेछ। यशैया ७ः१४

भविष्यवाणि पुरा भएको 

“हेर, कन्‍याले गर्भधारण गर्नेछिन्, र तिनले एउटा पुत्र जन्‍माउनेछिन्, र उहाँको नाउँ इम्‍मानुएल राखिनेछ,” जसको अर्थ हो, “परमेश्‍वर हामीहरूसँग।” मत्ती १ः२३

३ येशु ख्रिष्ट बेथलेहमा जन्मिनुहुनेछ ।

भविष्यवाणी

तर ए बेथलेहेम एप्राता, तँ यहूदाका कुलहरूमध्‍ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्‍ति एक जना निस्‍कनुहुनेछ, जो इस्राएलका शासक हुनुहुनेछ, जसको सुरु पुरानो समयदेखि, अर्थात्‌ प्राचीनकालदेखि नै छ। मिका ५ः२

भविष्यवाणि पुरा भएको 

हेरोद राजाको समयमा यहूदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्‍म भयो, पूर्वका ज्‍योतिषीहरू यरूशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, “यहूदीहरूका राजा भई जन्‍मने कहाँ हुनुहुन्‍छरु किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्‍यौं र उहाँलाई दण्‍डवत्‌ गर्न आएका छौं।” मत्ती २ः१,२

४. येशु ख्रिष्टलाई मिश्रदेशमा बोलाईनेछ ।

भविष्यवाणी

जब इस्राएल बालक थियो तब मैले त्‍यसलाई प्रेम गरें, र मैले आफ्‍नो पुत्रलाई मिश्रदेशबाट बोलाएँ। होशे ११ः१

भविष्यवाणि पुरा भएको 

तिनीहरू गएपछि, परमप्रभुका एउटा दूत सपनामा योसेफकहाँ देखा परे र तिनले यसो भने, “उठ, साना बालक र उहाँकी आमालाई साथ लिई मिश्रदेशमा भागिहाल, र तिमीलाई मैले नभनेसम्‍म त्‍यहीँ बस। किनकि, हेरोदले बालकलाई मार्न उहाँको खोजी गर्न लागेको छ। मत्ती २ः१३

५.ताराले ख्रीष्ट तर्फ बाटो देखाउनेछ ।

भविष्यवाणी

म उहाँलाई देख्‍छु, तर अहिले त होइन।

म उहाँलाई हेर्छु, तर नजिकै त होइन। याकूबबाट एउटा तारा आउनेछ,

र इस्राएलबाट एउटा राजदण्‍ड उदय हुनेछ।

उहाँले मोआबका टाउको किच्‍च्‍याउनुहुनेछ,

अनि शेथका सन्‍तानलाई ध्‍वंस पार्नुहुनेछ। गन्ती २४ः१७

भविष्यवाणि पुरा भएको 

हेरोद राजाको समयमा यहूदियाको बेथलेहेममा जब येशूको जन्‍म भयो, पूर्वका ज्‍योतिषीहरू यरूशलेममा आइपुगे र तिनीहरूले भने, “यहूदीहरूका राजा भई जन्‍मने कहाँ हुनुहुन्‍छरु किनभने हामीले उहाँको तारा पूर्वमा देख्‍यौं र उहाँलाई दण्‍डवत्‌ गर्न आएका छौं।” मत्ती २ः१,२

६. येशूलाई उपहार प्रदान गरिनेछ ।

भविष्यवाणी

तर्शीश र टाढ़ाका सामुद्रिक किनारका राजाहरूले उनीकहाँ कर ल्‍याउनेछन्‌, शेबा र सेबाका राजाहरूले उनलाई भेटी चढ़ाउनेछन्‌।

सबै राजाहरू उनको अगाडि घोप्‍टो पर्नेछन्‌,

र सबै जातिहरूले उनको सेवा गर्नेछन्‌। भजनसंग्रह ७२ः१०,११

भविष्यवाणि पुरा भएको 

अनि घरभित्र पसेर तिनीहरूले बालकलाई उहाँकी आमा मरियमको साथमा देखे, र घोप्‍टो परेर उहाँलाई दण्‍डवत्‌ गरे। तब आफ्‍ना कन्‍तुर खोलेर उहाँलाई सुन, सुगन्‍धित धूप र मूर्रका भेटी चढ़ाए। मत्ती २ः११

७. गोठालाहरुले उहाँको आराधना गर्नेछन ।

भविष्यवाणी

मरुभूमिका जातिहरू उनको सामने झुक्‍नेछन्‌,

र उनका शत्रुहरूले धूलो चाट्‌नेछन्‌। भजनसंग्रह ७२ः९

भविष्यवाणि पुरा भएको 

तिमीहरूलाई चिन्‍हचाहिँ यो हुन्‍छस् तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेह्रेको र डूँड़मा सुताइराखेको भेट्टाउनेछौ।” लुका २ः१२जस्‍तो तिनीहरूलाई भनिएको थियो त्‍यस्‍तै सबै कुरा सुनेका र देखेका हुनाले, परमेश्‍वरको महिमा र स्‍तुति गर्दै गोठालाहरू फर्के। लुका २ः२०

८. उनको जन्मको समय वरिपरि ठूलो दुःख हुनेछ र धेरै बच्चाहरु मारिनेछन् ।

भविष्यवाणी

परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छस्

“रामामा एउटा शब्‍द सुनियो, विलाप र चर्को रोदन, राहेल आफ्‍ना बालकहरूका लागि रोइरहेकी, सान्‍त्‍वना त्‍यसले इन्‍कार गरी, किनकि त्‍यसका बालकहरू अब रहेनन्‌।” यर्मिया ३१ः१५

भविष्यवाणि पुरा भएको 

तब ज्‍योतिषीहरूले तिनलाई छकाएको कुरा हेरोदले थाहा पाए, र तिनी रीसले चूर भए। अनि ज्‍योतिषीहरूबाट थाहा भएको समयअनुसार बेथलेहेम र त्‍यस इलाका भित्रका दुई वर्ष र त्‍यसदेखि मुनिका सबै बालकहरूलाई मार्न लगाए। मत्ती २ः१६

९ सम्पूर्ण वंश धर्मशास्त्रबाट पुष्टि हुुन्छ ।

येशू अब्राहामको वंशबाट हुनुहुन्थ्यो ।

भविष्यवाणी

उत्पती १२ः३ , इसहाक उत्पती १७ः२१ , याकुव उत्पती २८ः१४, यहुदा उत्पती४९ः८देखी १२, यिशै यशैया ११ः१, दाउद यशैया ९ः७, यर्मिया २३ः५

भविष्यवाणि पुरा भएको 

मत्ती १ः१ देखी १७

अब्राहामका पुत्र, दाऊदका पुत्र, येशू ख्रीष्‍टको वंशावली मत्ती १ः१

“इस्राएलका परमप्रभु, परमेश्‍वरको प्रशंसा होस्, किनभने उहाँ आउनुभएको छ, र आफ्‍ना मानिसहरूलाई उद्धार दिनुभएको छ

उहाँले हाम्रा निम्‍ति आफ्‍ना दास दाऊदको वंशमा एक शक्तिशाली मुक्तिदाता खड़ा गर्नुभएको छ, लुका १ः६८,६९

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button