झुटा शिक्षकहरुको चरित्रहरु । - Is A Faith Based Blog
आलेख

झुटा शिक्षकहरुको चरित्रहरु ।

डस्टिन बेन्जका अनुसार झुटा शिक्षकहरुका चरित्रहरु निम्न किसिमका हुन्छन ।

१. तिनिहरुले मनिसहरुलाई खुशी तुल्याउँछन ।

२. तिनिहरुले गह्रौ ईश्वरशास्त्रलाई इन्कार गर्छन ।

३. तिनिहरुले सुसमाचारलाई ओझेलमा पार्छन ।

४. तिनिहरुले संसारिक राज्यको स्थापना गर्छन ।

५. तिनिहरुले जानिबुझी धर्मशास्त्रको वचलाई तोडमोड गरि प्रचार गर्छन ।

६. तिनिहरुले भावनात्मक कुराहरु खुवाउछन ।

७ तिनिहरुले सत्यसित सम्झौता गर्छन ।

Facebook Comments Box

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button