हाम्रो बारेमा - Is A Faith Based Blog

हाम्रो बारेमा

ख्रीष्टियानीटि नेपाल एउटा विश्वासमा आधारित ब्लग हो । जहाँ विश्वासमा आधारित सामाग्रीहरु प्रशासरण गरिन्छ । जुन कुराले नेपालीभाषी मण्डलीहरुलाई लाभदायक बनोस भन्ने उद्देश्य बोकेर यो ब्लगको शूरु गरिएको हो ।

विश्वासको सार

म विश्वास गर्दछु

एक इश्वर सर्वशक्तिमान पिता श्वर्ग र पृथ्वी सृजने माथि।

अनि उहाँको एक्ले पुत्र हाम्रा प्रभुयेशू ख्रीष्ट माथि।

उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले देहधारी हुनुभयो।

कन्य मरियम देखी जन्मनुभयो। पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दु:ख भोग्नुभयो।

क्रुसमा टाँगिनुभयो मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो।

आत्मालोकमा उत्रनुभयो  तेस्रो दिनमा मरेकाहरुबाट बिउँतनुभयो ।

स्वर्गमा चढिजानुभयो सर्वशक्तिमान इश्वर पिताको दाहिने हात पट्टी बस्नु भएको छ ।

जहाँ देखी उहाँ जीउँदो र मरेकाहरुको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ ।

म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मा माथि, पवित्र विश्व मण्डली माथि,

पवित्रहरुको संगती माथि, पाप मोचन माथि, शरिरको पुनरुत्थान माथि र अजम्वरी जीवन माथि। आमिन्।

Facebook Comments Box
Back to top button